Grondligging en omkering

“Om een C-akkoord te laten klinken moet je dus een c, een e en een g spelen.”

C

Het C-akkoord schrijf je in akkoordsymbool met de hoofdletter C.
We zeggen “C” akkoord, volledig is het een “C-groot” of “C-majeur”.

Grondtoon+4+3


Grondtoon+4+3 is de formule: speel met 1 vinger de toets c (=grondtoon) en tel dan vanaf daar – altijd naar rechts – eerst 4 stappen (de zwarte en de witte toeten!).

Vaak gemaakte fouten die ik zie bij het uitrekenen:
- Een zwarte toets wordt vergeten om mee te tellen
- De toets c als stap 1 zien; dit is dus níet zo! je 'staat' al met je vinger op deze toets.


Als het goed is heb je nu de c en de e.
Tel vanaf de e nu 3 stappen. Je komt dan terecht op de toets g. Je hebt het C-akkoord uitgerekend!

C-akkoord

C = grondtoon + 4 + 3 ( c, e, g)

Reken zelf het F- en G-akkoord uit. Als het goed is kom je hier op uit:

F-akkoord

F = f, a, c

G-akkoord

G = g, b, d

Omkering

Als je de 3 akkoorden (de C, F en G) achter elkaar speelt, zul je hopelijk merken dat het F-akkoord en G-akkoord dicht bij elkaar zitten. Het C-akkoord bereik je met een kleine sprong.
Het klínkt echter vaak mooier dat de akkoorden dicht bij elkaar zitten en uiteindelijk spéélt het ook makkelijker als de akkoorden dicht bij elkaar zitten. Al zul je dat in het begin van de workshop (als je nog weinig speelervaring hebt) nog niet direct met me eens zijn.

Van het C-akkoord gaan we nu de omkeringen behandelen:
De formule grondtoon+4+3 moeten we nu niet meer gebruiken. Deze is bedoeld om de tonen te vinden. Deze hebben we echter al, namelijk de c,e,g.

Bij omkeringen moet je deze noten onthouden (c,e,g). De onderste toon c (linkertoets) breng je naar boven (naar rechts).
je krijgt dan e,g,c. Dit is ook gewoon het C-akkoord, alleen is het een betere ligging die dichter bij het F- en G-akkoord ligt.

1e omkering, C-akkoord
1e omkering, C-akkoord

Gaan we vanaf deze ligging nogmaals de onderste toon naar boven brengen, dan krijgen we g,c,e.

2e omkering, C-akkoord
2e omkering, C-akkoord

Het C-akkoord kunnen we met de hand op 3 manieren spelen:

Grondligging: c e g
1e omkering: e g c
2e omkering: g c e

Om een C-akkoord te laten klinken moet je dus een c, een e en een g spelen. De volgorde maakt niet uit. Er komen geen andere tonen in voor.

Oefeningen

  • speel (grondligging) C-akkoord en zoek daarbij de ideale ligging van het F-akkoord. Benoem deze ligging ook (1e of 2e omkering)
  • speel (grondligging) G-akkoord en zoek daarbij ideale ligging van het C-akkoord.
  • speel C-akkoord in de grondligging, dan 1e omkering en daarna 2e omkering.
  • speel F-akkoord in de grondligging, 1e omkering, 2e omkering.
  • speel G-akkoord in de grondligging, 1e omkering, 2e omkering.
  • reken het A-akkoord uit (let op, grondtoon+4+3, er zit een zwarte toets in)
  • reken het D-akkoord uit
  • reken het E-akkoord uit
  • reken het B-akkoord uit